Entreprenad • Stallplatser • Trädfällning
Follow Us On
Entreprenad • Stallplatser • Trädfällning

Företaget

Olav, Anders, Hans och Märta Köhler.

Köhlers historia
Familjejordbruket startades vid Vassaraälven i Gällivare på slutet av 1800 talet och drevs då av Oscar Köhler. Det delades upp mellan tre söner och John Oscar, ”Janne”, tog över med hjälp av sin son Gunnar.

1963 byggde Gunnar en ladugård med plats för tio kor samt ett nytt boningshus på dess nuvarande plats, intill Nattavaaravägen. 1980 byggdes ladugården ut för ytterligare tjugo platser.

1985 tog Gunnars son Olav och Märta över driften.

2002 började Olavs söner jobba med på gården och fram till 2008 fanns Gällivares sista mjölkkor på Köhlers gård. Idag finns inga kor kvar.

Nu är Hans och Anders femte generationen som driver gården vidare.